Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1643
RHCL, Kart 402     (foto 9784 t/m 9786)
 
VORDERSCHUTTERSVELD  (en andere velden)
 
Op 21 juli 1643 verpachten proost en prior samen hun tienden van het “Voorderscots velt” aan Hendrick Kooters (lees Ooters) en Jacob Haen (Hasen?). Voor 1 jaar.
 
Condities:
-Zo mogelijk (!) leveren 32m rog en 12m boekweit. Als er belet is zullen de verpachters levering moeten vrijkopen. De genoemde pacht is het deel van de kartuizers. Keyserbosch krijgt “nae advenant”. (dus 20%)
-De rogge moet worden geleverd vóór 20 september, de boekweit vóór 20 oktober.
-Ook in het klooster leveren 2 vimmen schoof en 4 karren turf.
-Bij niet voldoen aan de condities mag men de pachters panden, een voor allen, of gezamenlijk. Pachters dan ook aansprakelijk voor kosten en interest.
-De verpachters “bevrijden” de tiende tegen herenkracht, de rogge tot 20-9, de boekweit tot 20-10.
-Enigerlei schade aan de tiende door herenkracht, hagel, misoogst binnen acht dagen melden. Er volgt dan, op gezamenlijke kosten, inspectie en “quytslag naer behoeren”.
-Verpachters hoeven geen anderen aan te spreken als de genoemden.
-Verpachters bevrijden pachters van de contributie ivm de tienden. (de tienden moesten bijdragen in de schat)
 
Ondertekend door Hubertus Beeckman, coadjutor van de kartuis; Joannes van Tilborch, vicarius, namens Keyserbosch, en namens de pachters door Hendrick Oeters
 
NB in marge staat dat contract verlengd is met een jaar, tegen dezelfde prijs. DUS OOK 1644
 
 
Op dezelfde algemene voorwaarden worden in 1643 ook de andere velden verpacht.
 
VOSBERGERVELD
Aan Jan Winckens voor één jaar. 35m rog 14m boekw. Vier karren turf en twee vimmen schoof.
Ondertekend door Jan Winckens en Joes van Tilborch
 
 
BROEKVELD
Voor drie jaar aan Gerrit Hase, Peter Gommans, Thijs Engels, Maes Engels en Marten Gommans. Eerste jaar voor 38m rogge en 12m boekw. Vier karren turf en twee vimmen schoof.
Twee volgende jaren zal 39m rogge worden geleverd.
Ondertekend door: Hubertus Beeckman, Joes van Tilborch
En door de pachters Peter Goemans, Gerrit Hase en Thijs Ingels.
 
 
BERINGERVELD
Voor één jaar aan Wincken Berkens en Daniel Huis.
Voor 35m rog 13m boekw. Vier karren en twee vimmen.
Ondertekening: Hubertus Beekman, van Joes Tilborch
De handmerken van de pachters
 
 
GROOTVELD. Aan Gerrit Hase en meester Daniel voor drie jaar. Eerste jaar 75m rog en 24m boekweit. Plus acht karren turf en vier vimmen schoof.
In 1644 wordt de pacht 78m rog en in 1645 zal het 80m rog worden. Rest blijft als in eerste jaar.
Ondertekening: Hubertus Beekman en Joes van Tilborch
De handmerken van Gerrit Hase en van meester Daniel!  (meestal tekent meester Daniel met zijn volle naam!!)
 
 
 
Het VORDERSCHOT wordt op 5 juli 1645 voor drie jaar verpacht aan Hendrick Oeters en Seel, de halfener van Jonker Hillen (de pachter van de boerderij op Hoof) voor 34m rog en 12m boekw. Plus 4 karren turf en 2 vimmen schoof.
Ondertekening: hubertus Beekman en de handmerken van beide pachters.
 
 
Op 6 juli 1648 wordt het VORDERSCHOT weer aan dezelfde pachters uitgegeven, weer voor 3jr. Dus aan Hendrick Oeters en Seel. (die nu halfman is van jonker Stocken)0 Hoof heeft dus een andere eigenaar)
Voor 1648 bedraagt de pacht 34m rog en 12m boekw.
In 1649 wordt de roggepacht vermeerderd tot 35m en in 1650 zal dat 36 malder worden.
Ook vier karren en twee vimmen.
 
 
In 1651 wordt het VORDERSCHOT gepacht door Seel, de halfman van Jonker Stock. Hij krijgt een korting van drie malder boekweit omdat er schade is geweest.
De pachtprijs is dus 36 malder rogge en 9 malder boekweit, ipv 12m.
Ondertekening alleen door Seel.            Lijkt erop dat Hendrick Oeters er nu niet bij is.