Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1639
RHCL, Kart 402     (foto 9792/93)
 
BERINGERVELD, 6 jr
 
Op 1 augustus 1639 verpacht procurator Frater Becker het Beringerveld, voor zes jaar,  ten halven op te zeggen, aan Willem Hinderix, Jennes op Mares halfman, Peter Gomans en Joan Gomans.
 
Condities:
-Elk jaar leveren 40m rog (eerste jaar slechts 38m) en 12m boekweit.
-Ook zes karren turf en twee vimmen schoof.
-Als levering belemmerd wordt zullen de verpachters vrijheid moeten verkrijgen voor levering. (ze zorgen dus voor vrijgeleide)
-Als aan voorwaarden niet voldaan wordt dan volgt panding, een voor al, of allen gezamenlijk. Dan worden ook kosten en rente opgeëist.
-De verpachters houden de tienden vrij voor “heerengewalt” tot 30 september.
-Als er schade optreedt door “hagelschlag, misgewass off heerencracht” dan binnen acht dagen melden. Gecommitteerde namens het klooster en twee schepenen visiteren dan op “costen van beider zieden”. Dan volgt “quytslach naer behoeren”.
-Verpachters zullen niet te maken hebben met anderen. Alleen met de vier genoemde pachters.
(vaak werden enkele gerven door de pachters onderverpacht. Het klooster laat dat toe, maar zal bij problemen alleen aankloppen bij de vier genoemde pachters.) 
 
Beide partijen krijgen een exemplaar van het contract.