Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1637,
RHCL, Kart 402.    (Foto 9803/04/05)
 
GROOTVELD, 4 jr.               ook andere velden
 
Op 4 juli 1637 wordt het Grootveld verpacht, voor 4jr, aan Derick Hesen, Peter van Inckevort, Peter Jacken, Jacob Claessen, Abraham den Mollenaer en Gerardt Hasen.
Condities
  1. Op sommige plaatsen is niet gezaaid “omme die overvallinge des kriechsvolck” en ivm ziekte (pest). Daarom is de pacht het 1e jaar slechts 76m rogge en 24m boekweit. Volgende jaren 80m rog en 34m boekweit.
  2. Ook 4 vimmen schoof en 12 karren turf.
  3. Niet voldaan aan condities dan panding, een voor al of gezamenlijk. Voor hoofdsom en interesse en kosten.
  4. Verpachters bevrijden tegen heeren krafft tot 30 september. Als er schade is dan meteen laten weten.
  5. Enige schade door heerenkrafft, miswas of hagel dan aanstonds melden. Pachters mogen geen “koren sich onderwenden” voordat gecommmitteerde en twee schepenen de schade zullen visiteren, “op costen van beyder zijden”. Daarna zal “quytslach geschieden naer behoeren”.
  6. Verpachters zullen met niemand anders van doen hebben.
  7. Er zijn 2 cedulen, elk een.
 
De akte is ondertekend door frater Josephus Raymund, prior, frater Hermannus Mulbracht coadjutor, frater Henricus Felix Pallets, procurator.
Aan Heldense kant tekenen Derick Hesen, en Christianus Haesen.
 
 
 
Op gelijke voorwaarden worden ook de andere velden verpacht.
 
BROEKVELD
Aan Sebastian Aengen Indt, Henrick Smullers, Peter Goemans, Sebastian Inckevordt en Peter Engels. Eerste jaar 40m rog en 12m boekweit; de andere jaren 46m rog en 17m boekweit. Ook 2 vimmen schoof en 4 karren turf.
Namens klooster dezelfde ondertekenaars als boven.
Alle pachters ondertekenen; ipv Sebastiaan Inckevort tekent Jan Inckevort; ipv Sebastiaan aengen Endt tekent Jan Aengenendt. (beide Sebastiaans zijn overleden(?).
 
 
VOSBERGERVELD,
Aan Heyn Wynckens, Maes Nenis en Jan Nijssen. Pacht eerste jaar 38m rog en 12m boekweit. Volgende jaren 40m rog en 16m boekweit.
Ook 2 vimmen schoof en 4 karren turf.
Ondertekening namens klooster dezelfden als boven,
De pachters: Dirck van Nenis namens zijn vader Maes; Heyn Wynckens en Jan Niessen.
 
 
VORDERSCHOT
Aan NN (pachter niet vermeld). Voor één jaar.
Pacht is 28m rogge en 9m boekweit. En twee vimmen en dobbelen torff.  (waarschijnlijk zes karren)
Over de volgend jaren vermeld: “die ander 3 volgende jaeren staet tot haeren will”.
Er wordt nu dus nog niets beslist over de volgende jaren.
 
 
BERINGERVELD
Pachters niet genoemd.
Dit jaar 1637 is de pacht 30m + 1 vat rogge en 12m boekweit. Ook 2 vimmen schoof en dobbelen torff. Geen vermelding voor de volgende jaren.
 
 
Opmerking
De pacht is duidelijk minder door de oorlogshandelingen.