Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1631, 3jr
RHCL, Kart 402     (foto 9776 en 9777)
 
GROOTVELD
Op 25 juni 1631 wordt het deel van de kartuizers van het Grootveld verpacht voor drie jaar. Opzegging mogelijk, een half jaar tevoren aankondigen.
Aan Hendrick Piggen, Willem Knippenbergh en Laurens van Loeyn
Op de volgende voorwaarden:
  1. in het klooster op de zolder leveren jaarlijks 90 malder rogge en 24m boekw, alles “reyn, suyver ende waelgewandt cooren”. Veergeld betaald door de verpachters.
  2. Ook leveren 4 vimmen schauf en 6 carren  torff, of geld voor de turf. Veergeld hiervoor wordt ook door kartuis betaald.
  3. Als pachters de voorwaarden niet nakomen mogen kartuizers panden gelijk men doet met schuld die in rechten opgewonnen is. Ook voor interessen en kosten.
  4. De verpachters bevrijden de tienden tegen “heerengewalt” t/m 30 september. Bij hagelslag de schade meteen melden, dan visiteren door gecommitteerde met 2 schepenen. “alsdan sall hun quytslaech geschieden naer behoeren”. Voorwaarde is wel dat men na de melding geen tienden van het veld haalt.
 
Op dezelfde voorwaarden worden verpacht
 
HET BROEKVELD
Aan Marten Gomans en Bastiaen Aen gen Endt.
Voor 45m rogge en 12m boekweit. Ook 2vimmen schoof en 3 karren turf.
 
HET VOSBERGERVELD
Aan Ercken de halfman op Loenerhoff met zijn consorten.
Voor 45m rogge, 12m boekweit. Ook 2 vimmen en 3 karren turf.
 
HET BERINGERVELD
Aan Peter Coulen en Ercken Starck de halfman op Groot en op Klein Maris, en “den jongen Heintz Wynckes” voor 40m rogge en 12m boekweit. Ook 2 vimmen schoof en 2 karren turf.
 
HET VORDERSCHOT
Aan Jan de Cuyper en Zillen Zilkens voor 36m rogge en 9m boekweit. En 2 vimmen schoof en 2 karren turf.
 
Slotzin: “alles ohn gefert ende argelist, des t’oirconde zijn deser cedulen twee gelijckluydende, denen jeder partije eenen hatt sich daernaer te richten”.
Geen ondertekening.