Ini: AHS: 05-01-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Transcriptie overlijdt Grubbenvorst 1671        terug overlijdts      geg. afk. van Jan Titulaer

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Voorlopig zijn het alleen de samenvattingen, transcripties zijn zeer welkom
 
Grubbenvorst S1671-001         08-04-1671
Cleyn Ray op Aletha
vrouw van Reinerus, 64 jaar, twee keer getrouwd, na 10 dagen dysenterie

Grubbenvorst S1671-002         08-08-1671
Caldenbroeck, gravin in Anna Caecilia
27 jaar, 11 dagen na bevalling.

Grubbenvorst S1671-003         27-09-1671
Barsdunck, pachter op Maria
68 jaar, vele jaren lijdend aan een breuk. Aen de Poel

Grubbenvorst S1671-004         24-11-1671
Lovendael, van Maria
wed van Adolphus, wonen op Groodt Ray

Grubbenvorst S1671-005         25-12-1671
Billyen Matthias
weduwnaar, vader van Wolterus de pachter op Cnibbersem [ uit Blerick]