Ini: AHS: 05-01-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Transcriptie overlijdt Grubbenvorst 1668        terug overlijdts      geg. afk. van Jan Titulaer

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Voorlopig zijn het alleen de samenvattingen, transcripties zijn zeer welkom
 
 
Grubbenvorst S1668-001         12-01-1668
Naus Cornelia
moeder tolheffer Henricus Naus, 91 jaar, weduwe

Grubbenvorst S1668-002         08-06-1668
Soest, op Joanna
vrouw van Petrus, 14 dagen na bevalling, 31 jaar

Grubbenvorst S1668-003         13-07-1668
Lovendael, op Adolphus
pachter op Groodtray, 3 kker getrouwd, 68 jaar, enkele dagen ziek

Grubbenvorst S1668-004         19-07-1668
Naus Joachimus
24 jaar, knecht bij oom Henricus Naus, tolheffer, 9 dagen koorts

Grubbenvorst S1668-005         31-07-1668
Maes, op ghen Joannes
schepen, 73 jaar, na 10 dagen ziekte

Grubbenvorst S1668-006         30-09-1668
Schoumaeckers Theodora
vrouw van lambertus, 11 dagen na bevalling

Grubbenvorst S1668-007         09-12-1668
Alde Widtveld, op Godefridus
zoon van de weduwnaar en pachter opt AldeWidtveldt, ongehuwd