Geijsteren overlijdt 1719     -     Overzicht Geijsteren overlijdt     -     ini ADN:  20-12-2007

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Geijsteren S1719-001 - 14-01-1719
decima quarta mensis Januarij 1719 obijt Theodorus Smitsz adolescens
filius Joannis Smitsz et Margaretha eiusdem uxoris

Geijsteren S1719-002 - 02-03-1719
Geretje Segers ip.s.te ciche doibiles is gestorven den 2 maert 1719

Geijsteren S1719-003 - 14-03-1719
Elisabet Smitz weduwe van Arnoldus Aertz is gestorven den 14 Maert 1719
en den 17 desselfs begraven

Geijsteren S1719-004 - 22-04-1719 [begraven]
Peter Ariaens Oggenoemt den Visser is begraven 22 Aprilis 1719
wewenaar Aman van Jenneke Michels

Geijsteren S1719-005 - 09-06-1719
wediwe Claes Jonckman den 9 Junij 1719

Geijsteren S1719-006 - 18-06-1719
Peter Cremers is begraven den 18 Junij 1719 wedeman van Teuneke Hubers
ofte Zwijen gewesen ges..htuerde Scholtis en Schepen van Maesees

Geijsteren S1719-007 - 23-08-1719
Den 23 Augusti 1719 is van grevenart [inschrijving moeilijk leesbaar,
slecht kopie] overgebraght het doode licham van de edele mevrouw van
Geijsteren die daghtste vooren omtrent den fieren smide aldaer was
overleden genoemt Maria Hendrina gravinne van Schellart uijt het huijs
van Gurt enighe die erstmaal getrouwt is geweest met den Heere van
Geijsteren waer naer met den baron Lindorff desselfs licham dus alhier
begraven 24 Augusti omtrent dien neugen uijnen s avonds en de ..... ..
uijtvaert staet gehouden te worden.
De uijtvaart is gehouden worden met groete solemeheit den 24 october
van het zelve jare.