Transcriptie trouwen R.K. parochie H.Lambertus Blerick 1722       terug naar huwelijken              geg: Andreas Driessen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Blerick H1722-001     -     12-02-1722
Duodecima februarij factis tribus proclamationibus ex commissione nostra coram
R.D. Joannes Bruijnen vicaero nostra matrimonium Rogerus Berden et Anna
Gerarts testibus Lamberto Lammers et Joanne Berden ita est
fr Theodorus vanden Panhuijssen Pastor
 
Blerick H1722-002     -     22-04-1722
22 Aprilis factis tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium Joannes
Verhaegh et Petronella Linssen testibus Andreas Zanders et Wilhelmo Verheijen
me Assistente fre Theodoro van den Panhuijssen  Pastor
 
Blerick H1722-003     -     06-05-1722
sexta Maij factis tribus proclamat: contraxerunt matrimonium Petrus Grubben
et Margareta Verhaegh testibus Joanne Grubben et Gerardo in gen Noot
me Assistente fr Theodoro Pastore
 
Blerick H1722-004     -     06-05-1722
Eodem die factis tribus proclam: contraxerunt matrim: Andreas Linssen in gen Ael
et Margareta Verheijen testibus Jacobus Linssen in gen Ael et Wilhelmo Verheijen
me Assistente fre Theodoro Pastores
 
Blerick H1722-005     -     21-05-1722
vigesima prima Maij factis tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium
Lambertus Lammers et Anna Wolters testibus Egidio Lammers et Leonardo
Ingenrijdt me Assistente fre Theodoro Pastores
 
Blerick H1722-006     -     22-08-1722
vigesima secunda Augusti previjs proclam: contraxerunt mat: Joannes Caniels
et Maria Elizabetha Goutvene? testibus Gerardo Blom et Matthia van Munster
me Assistente fre Theodoro Pastores
 
Blerick H1722-007     -     28-10-1722
vigesima octava octobris factis tribus proclamationibus contraxerunt matrimonium
Martinus Coopmans et Maria Janssens testibus Henrico Coopmans et Wilhelmo
Janssens me Assistente Fr Theodoro Pastore