ini AHS:          geg: J. Klerken/van Hout, ltg 91-5-6 / 93-32

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin[ ]:  Verbaesdonck   -   Sanders   

Verbasdonck, Henricusgedoopt    
 overlijdt29-06-1617Blerick  
 trouwt    
Sanders, Hildegundagedoopt    
[huw1][huw3]overlijdtca 1633   

huw 1 mathijs van Berchum,

Kinderen:

 Wilhelmagedoopt14-02-1605Blerick D1605-005
  overlijdt    
 Mathiasgedoopt07-01-1607Blerick D1607-001
  trouwt 109-02-1628Blerick H1628-001
  trouwt 204-03-1669Blerick H1669-003
  trouwt 326-05-1678Venlo  
  overlijdtvoor 23-02-1695   
       
       
 
                
Henrick Verbaesdonck starf A 1617 den 29 iuny - Got trost die seel.
Rekenkamer Roermond, inv. nr. 51.691, Cijnsboek Blerick, blad 145r: In 1602 woonde Henrick (toen nog ongehuwd?), in de buurt van hoeve de Vree. Dit blijkt uit een plaatsaanduiding van nieuw ontgonnen land: 'aengegraeven anno 1602 een vierdeel ses roijen, ende is gelegen op den Vreeij beneven Henrick Verbasdoncx erff'
folio 149r 
                                                Cxlix
 
omtrent een halff vierdeel
ende is gelegen opden Vreeij
beneven Henrick Verbasdoncxs
erff aende Gemeijnt, ende
is holtgewasch. Gildt jaerlix
tot thiens                                   j hell.
                                                j deut bb