ini AHS   geg: Loe Giesen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden.


Gezin:  Aerts -  Heggers - Killaars - Peters - Schrijnewerckers

Huwelijk 1.

Aerts, Gerardusgedoopt  Suijringen  
 overlijdt 03-10-1817 Beesel   
 trouwt 28-04-1762 Beesel  
Heggers, Antonettagedoopt     
 overlijdt 11-05-1782 Beesel  

Kinderen:

  Joanna gedoopt 29-04-1765 Beesel    
             
  Joannes gedoopt 23-03-1767 Beesel    
    overlijdt 29-03-1813 Beesel    
  Joanna gedoopt 18-03-1768 Beesel    
            
  Joanna gedoopt19-04-1770 Beesel    
             
  Antonius gedoopt 12-04-1772 Beesel    
    overlijdt <10-11-1788      
  Petronella gedoopt 15-05-1773 Beesel    
    overlijdt <10-11-1788      
  Joanna gedoopt 25-01-1776 Beesel    
    overlijdt <10-11-1788      
  Petrus gedoopt 26-02-1777 Beesel    
             
  Petrus gedoopt 27-11-1779 Beesel    
    overlijdt <10-11-1788      

Huwelijk 2.

Aerts, Gerardusgedoopt  Suijringen  
 overlijdt 03-10-1817 Beesel   
 trouwt 20-02-1783 Beesel  
Killaars, Anna mariagedoopt 09-12-1760 Belfeld  
 overlijdt 22-08-1783 Beesel  

Kinderen:

  Helenagedoopt 19-08-1783Beesel  
   trouwt 10-02-1814BeeselBS akte 007 1814 
   overlijdt20-08-1861 Beesel  

Huwelijk 3.

Aerts, Gerardusgedoopt  Suijringen  
 overlijdt 03-10-1817 Beesel   
 trouwt 06-05-1784 Beesel  H1784-007
Peters, Mariagedoopt 17-09-1748 Beesel  D1748-017
 overlijdt 29-07-1787 Beesel  

dr. van Petrus Peters en Catharina Bongaerts

Kinderen:

  Godefridus gedoopt 12-03-1785 Beesel    
    overlijdt 29-03-1785 Beesel    
  Petrus gedoopt 12-03-1785 Beesel    
    overlijdt22-03-1785 Beesel    
  Martinus gedoopt 10-11-1785 Beesel    
    overlijdt 10-11-1785 Beesel    
  Tilmanus gedoopt 23-07-1787 Beesel    
             
    overlijdt >10-11-1788      

Huwelijk 4.

Aerts, Gerardusgedoopt  Suijringen  
 overlijdt 03-10-1817 Beesel   
 trouwt 27-11-1788 Beesel  
Schrijnewerckers, Sophiagedoopt 09-06-1718 Swalmen  
[huw 1][huw 2]overlijdt 09-08-1799 BeeselBS akte 015 1799 

Kinderen:

       
       
             
             

Loe Giesen:

In 1781 woonde Gradus Aertz aan de noordzijde van de Bussereindseweg, tussen Muizenhoekerweg en Waterloose Kruisweg (smabers-5/55).

10 november 1788

'in de gerichtskamer tot Besel'

BEESEL - Akte van huwelijkse voorwaarden.

Ten overstaan van P. xe "Meuter:P."Meuter en L. xe "Janssen:L."Janssen, schepenen, en J. van der xe "Leeuw:J. van der"Leeuw, landschrijver van het ambt Montfort, verklaart Gerardus xe "Aarts:Gerardus"Aarts,

    laatst weduwnaar van Maria xe "Peters:Maria"Peters, waarvan nog een zoon in leven is genaamd Tilmanus xe "Aarts:Tilmanus"Aarts, oud ongeveer 15 maanden, en tevens vader van een dochter Helena xe "Aarts:Helena"Aarts, oud ongeveer 5 jaar en verwekt in Gerardus' eerder huwelijk met ook wijlen Anna Maria xe "Killaarts:Anna Maria"Killaarts,

dat hij voornemens is om onder huwelijkse voorwaarden een derde huwelijk aan te gaan met Sofia xe "Schrijnewerkers:Sofia"Schrijnewerkers, eveneens present.

Beiden beloven dat zij elkaar zullen aannemen als wettige echtgenoten en alles te doen wat de huwelijkse staat met zich meebrengt.

Omdat de aanstaande bruidegom uit zijn eerste huwelijk [met Antonetta Heggers] ook nog een zoon heeft genaamd Joes xe "Aarts:Joes"Aarts, oud ongeveer 20 jaar, is overeengekomen 'dat denselven naar de doodt van sijnen vader vooraf sal profiteeren alle de gereedtschap nodig tot het klompenmakers hantwerk' en dat de verdere roerende goederen en effecten in drie gelijke delen zullen worden gedeeld tussen de aanstaande bruid en de twee eerstgenoemde kinderen, zonder dat laatstgenoemde zoon 'uyt consideratie van het klompenmakers gereedtschap daarvan jets sal mogen profiteeren in deser voegen ende verstande dat so jemant deser drie komt te sterfen sijnen vader uytgesondert alsdan de portie op de andere valt ende so voorts op den ofte de langstlevende'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 136-137.