Schroersgoed    door P.Schinck  fol 175

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Schroersgoed (1406)

dat guet inden Hellen dat Metten was vand Helle (1406); dit goedt is gelegen inder hellen opter Beeck (1500); Willem Schroers goedt inden dorp by den falderen dat Helmans goedt gent 1506); Willem Schroersgoedt In den dorp by den falderen dat Helmansgoet tho heyten plach (1563); Jan die Schroer 1 Srs (1578); Gaert Schroers (1582); Willem Schroers goedt in t dorp bij t falderen gelegen voor dato helmans goedt gent Henrick Cremers (1624); Willem Schroersgoedt voor dato helmans goedt (1626); Dit voorss. goedt heeft Hendrick Cremers .. byden valderen geheyten Helmans (1640); Thijs Teuen Billijens sohn 1663 (1663); Tenis Schroyers (1669); Willem Schroers goedt int dorp bij het valderen (ca 1680); Jan Bongaerts (1724(; Willem Schreurs goedt in het Dorp bij den Falderen voor dessn Hellmans goedt genoempt wordt beseten door  de kinderen Jan Bongaerts en Grittie Lennaerts groot honderts es en veertigh Roeden (1744); Jacobus Beurskens (1776)


Het Schroersgoed of Schreursgoed heettte oorspronkelijk het Helmansgoed, was cijnsroerig aan de Borcht, lag ten noorden van de brug over de Kwistbeek in de Helling; volgens schatlijst van 1578 was het een kleine hof. Op die plek was voorheen een doorwaadbare plaats en een  falderen of valderen. Een valder is een veehek, een gemeenschappelijk hek, dat bij gebruik altijd gesloten diende te worden. Bij de belangrijke doorgaande wegen stonden veehekken. Schreur wijst op snijder, kleermaker. In de oude cijnslijsten komen de namen voor: Cremeren, Int Gremers; zie de bron uit 1640, genoemde Hendrick was een handelaar, tijdelijk naamgever van het Helmans/Schreursgoed. Mogelijk is er een verband. Zie Helmansgoed, Louwsenhof, Loo en Schreurshof.