Pratwinkel    door P.Schinck  fol 173

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Pratwinkel (1500);

twee stucken landts gelegen aen gen pratwinckel (1500); twe lepke of stucksken lands, gelegen aengen Pratwinckel ( 1547); den eersten may anno 1577 is teuwis van Pratwincel up t’Huys tho Baerlo gekoemen (1577); teuwes van Pratwincel (1577); Jan eyn gen pratweynckell (1605); Ingen pratwijnckel ij g (1578); Den Pratwinckel (…) Peter van prattwinckel voor eerst t’ Saedelgoedt groot ongevehr eenen halven morgen (…) voor t’Huijs ongevehr 2 morgen (1624); Petrus in den prattwinckel (1648); Mathis in den pratwinkel (1719); Numero i pratwinckels huijs hoff en aengelooh groot i morg 76 roede (K 1724); doen behanden Peter Op den Prattwinckel Matthijs sijn vrouwe Jenneke Spee voorkint (1725); transport den hoff genant den Pradtwinckel groodt 1 morgen en een half en 28½ roede van Agnes Kersten aen halfbroer Jan Hermans en halfsusters Christina en Petronella Hermans (1740); Jan Hermans hieraan behandt (1741) andere deel Kinderen Willem Wolters (1741); saedelgoet in den Pratwinckel (1744); Den Pratwinckel…Hier van besitt Peter van prattwinckel voor eert t’ Saedelgoedt groot ongevehr eenen halven morgen… (1744); Jan hermans inden praetwinckel (1757); Peter hermans Joannes Soon (1775); Peter Hermans Pratwynckel (1779); de Prat Winkel (K 1843).


Op de  Pratwinkel een van de zadelgoederen van het kerspel Baerlo, dat wijst op een hof die er zeker al in de
12e eeuw staat en staat op conincx. Het wordt tenslotte een cijnsroerig goed van huis Baerlo. De hof lag vroeger in een uithoek gelegen bij het broek gedeelte van het Heytvelt en het Broeck, nu Hetterick en Nieuwkamp. Via de wegh naer de Coesdonck, nu de Kieën bereikte men de Pratwinckel of via de Crommen Wegh, nu de Koesdonkerveldweg. De kaart van 1724 geeft de precieze ligging weer. Het is verdeeld in twee woningen. Een verbinding met de Soeterbeekstraete en huidige Hetterick is er dan nog niet. De huidige weg Pratwinkel is tot aan de Tweede Wereldoorlog een voetpad. Zie de detailkaart van Peter Jurgens van 1724. Volgens een opsomming van 1744 is het goed ongeveer 6 morgen groot.
Prat is verwant met het Latijnse woord pratum (weide). Pratwinkel betekent derhalve ‘een  winkel (hoek) in een
weidegebied gelegen’.