Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1806        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1806.
 
Baarlo H1806-001   -   17-04-1806   -   blz. 301 nr. 3/r
17. Aprilis matrimonio juncti Sunt prae=
viis tribus bannis Cornelius Coopmans
et Anna Maria Geeraats vidua ex
Swalmen coram testibus Joachimo
Coopmans et Joanna Cuijpers
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-002   -   17-04-1806   -   blz. 301 nr. 4/r
17 eadem die matrmonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes Zanders
vid: et Theodora Smeets vidua ex Helden
coram testibus Lamb Joanne Zanders et
Wilhelmina Holtakkers             P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-003   -   17-04-1806   -   blz. 302 nr. 1/r
17 eadem die matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes van der
Schoot et Helena Dentjens ex Blerik coram testibus
MichaŽle van der Schoot et Maria
Dentjens                      P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-004   -   08-07-1806   -   blz. 302 nr. 2/r
8 julii matrimonio juncti Sunt prae=
viis tribus bannis Jacobus Fehrer
ex Ameren et Gertrudis Doembges ex
Bracht coram testibus Joannes Doem-
bges et Beatrice Horen
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1806-005   -   23-09-1806   -   blz. 302 nr. 3/r
23 Septembris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Henderikx ex Kessel et Gertrudis Simons ex Bree
coram Leonardo Henderikx et Christina
Zanders.
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1806-006   -   12-11-1806   -   blz. 302 nr. 4/r
12 9bris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Godefridus Holtakkers
et Gertrudis Peters ex Bree coram testi=
bus Petro Holtakkers et Elisabeth van
der Werf
                                   P: J: Geusen Pastor