Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1792        terug naar huwelijken Baarlo           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1792
 
Baarlo H1792-001   -   25-01-1792   -   blz. 289 nr. 2/l
25. januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Bruijnen et Petronilla Kessels
coram testibus Gerardo Bruij=
nen et Petronilla Lenssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-002   -   09-02-1792   -   blz. 289 nr. 3/l
9. februarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Cornelius Raemrath et Anna
Catharina Kessels vidua, coram
testibus Wilhelmo Beurskens et
Angelina Pennings
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-003   -   17-04-1792   -   blz. 289 nr. 4/l
17. aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Adrianus
Wolfs viduus et Catharina Pas:
mans vidua, coram testibus
Joanne Pasmans et Henrica Wolfs
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-004   -   25-04-1792   -   blz. 290 nr. 1/l
25 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Hermanus
Engels et Hendrina Joosten, coram
testibus Hermano Joosten et He=
lena Engels.      P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-005   -   26-05-1792   -   blz. 290 nr. 2/l
26 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus
Smits et Helena Peters, coram
testibus Henrico Smits et Jo=
anna Peters.     P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-006   -   25-07-1792   -   blz. 290 nr. 3/l
25 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis duabus proclamationibus
cum dispensatione in tertia
Andreas Gerardus van Wiss et Maria
Josepha Kessels, coram testibus
Mathia van Wiss et Angelina
Pennings.                     P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-007   -   22-08-1792   -   blz. 290 nr. 4/l
22. aug: matrimonio juncti sunt praevii[s]
tribus bannis Hermanus Bongaer[ts]
et Maria Helena Engels, coram
testibus Leonardo Engels et Ca=
tharina Hinssen
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-008   -   30-08-1792   -   blz. 290 nr. 5/l
30: aug: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhelmus
Roux viduus et Juditha Beurs
kens, coram testibus Remigio
Roux et Anna Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-009   -   27-11-1792   -   blz. 289 nr. 1/r
27 9bris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Crompvoets ex Swalmen et Maria
Heldens, coram testibus Henrico
Verbongh et Dorothea Smits.
                                   P: Geusen pastor