Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1791        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Baarlo H1791-001   -   16-02-1791   -   blz. 287 nr. 2/r
16. februarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Dorssers et Helena Staecks, coram
testibus Henrico Dorssers et
Cunera Staecks.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-002   -   05-02-1791   -   blz. 287 nr. 3/r
5. maii matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Franciscus
Lenders et Maria Coopmans,
coram testibus Wilhelmo Lenders
et Wilhelmina Coopmans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-003   -   19-05-1791   -   blz. 287 nr. 4/r
19 maii matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Wilhelmus
Janssen et Joanna Timmermans,
coram testibus Mathia Timmer=
mans et Petronilla Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-004   -   25-05-1791   -   blz. 288 nr. 1/r
25: maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis, Philip=
pus Nelissen et Maria Simons
coram testibus Hermano Simons
et Petronilla Nelissen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-005   -   07-06-1791   -   blz. 288 nr. 2/r
7. junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Theo=
dorus Roesberg et Maria
Christina Flutters, coram
testibus Martino Timmer=
mans et Anna Barbara Boonen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-006   -   28-07-1791   -   blz. 288 nr. 3/r
28: julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
Wijlders miles suae Regiae
Majestatis Borussiae sub belli
Duce von Burch et Elisabetha
Mulhaussers, coram testibus
Joannes Wijlders et Catharina
Wijlders.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-007   -   25-08-1791   -   blz. 288 nr. 4/r
25. augusti matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Christi=
anus Hoebos viduus et Agnes
Huijs, coram testibus Henrico
Janssen et Joanna Huijs.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-008   -   18-10-1791   -   blz. 289 nr. 1/l
18 octobris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Guertz et Maria Beurskens, co
ram testibus Martino Beurs=
kens et Maria Guertz.
                                   P: Geusen pastor