Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1790        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1790
 
Baarlo H1790-001   -   04-02-1790   -   blz. 287 nr. 2/l
4 feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Michael
Hubertz ex Waltniel et Hen=
drina Janssen, coram testibus
Godefrido Bongaerts et Gertru
de Verhaerdt
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-002   -   10-02-1790   -   blz. 287 nr. 3/l
10. feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Pubben ex Tegelen et Catharina
Jacobs, coram testibus Gerardo
Jacobs et Barbara Pubben
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-003   -   14-04-1790   -   blz. 287 nr. 4/l
14 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Martens et Joanna Sophia
Beurskens, coram testibus Joanne
Heldens et Helena Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-004   -   24-06-1790   -   blz. 287 nr. 5/l
24 junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Beurskens et Joanna van Oort
coram testibus Henrico Beurs
kens et Petronilla van Oort
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-005   -   19-07-1790   -   blz. 288 nr. 1/l
19 julii cum dispensatione in tribus
proclamationibus 13 hujus data
ab excellentissimo ac reverendissi=
mo Domino D: Phil: Damiano
Episcopo matrimonio juncti sunt
Gabriel Rothkophf miles suae Re=
giae Majestatis Borussiae sub
belli Duce Schell et Anna Maria
Kugelbergen coram testibus Joanne
Hanssen et Juliana Reinaerts
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-006   -   29-07-1790   -   blz. 288 nr. 2/l
29 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Houwen et Catharina Thijssen
coram testibus Wilhelmo Hou=
wen et Petronilla Thijssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-007   -   10-10-1790   -   blz. 288 nr. 3/l
10 octobris Matrimonio juncti
sunt praeviis tribus bannis
Michael Schmidt miles suae
Regiae Majestatis Borussiae
sub belli duce V: Mogg
et Joanna Barbara Lutters,
coram testibus Joanne Lutters,
et Catharina Wijlders.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-008   -   01-11-1790   -   blz. 287 nr. 1/r
1 novembris matrimonio juncti
Sunt praeviis duabus proclamati-
onibus cum dispensatione in tertia
Henricus Schrijn miles suae Re=
giae majestatis Borussiae sub
belli duce von Slotheijm et
Margarita Ehraerts, coram tes
tibus Joane Schönenbauhn
et Catharina Janssen.
                                   P: Geusen pastor