Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1785        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1785
 
Baarlo H1785-001   -   14-04-1785   -   blz. 282 nr. 3/l
14 aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Leo:
nardus Reijnen et Mechtildis
Bouten, coram testibus Gerar=
do Reijnen et Catharina Bou:
ten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1785-002   -   26-04-1785   -   blz. 281 nr. 1/r
26 aprilis matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus procla=
mationibus Henricus Lenssen
et Joanna Korsten, coram test=
tibus Petro Janssen et Ida
Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1785-003   -   27-04-1785   -   blz. 281 nr. 2/r
27 aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Joannes Sanders et
Maria Hermans, coram testi=
bus Leonardo Kessels et Joanna
Hermans.
                                   P: Geusen pastor