Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1781        terug naar huwelijken Baarlo            

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1781
 
Baarlo H1781-001   -   03-05-1781   -   blz. 277 nr. 1/r
3 maii contraxerunt matrimoni=
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Mathias van=
Lier et Hendrina Beurskens,
coram testibus Hermano Beurs=
kens et Gertrude Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-002   -   10-05-1781   -   blz. 277 nr. 2/r
10 maii matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Antonius Arets et
Maria Kessels, coram testibus
Antonio Stregels et Petronilla
Kessels                        P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-003   -   02-08-1781   -   blz. 277 nr. 3/r
2 augusti matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Mathias Janssen
viduus et Anna Leenders,
coram testibus Petro Janssen
et Antonetta Trinekens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-004   -   18-09-1781   -   blz. 277 nr. 4/r
18 Septembris Matrimonio juncti
sunt in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclamati=
onibus Jacobus Holten
viduus et Gertrudis Peters,
coram testibus Petro Holten
et Petronilla Peters.
                                   P: Geusen pastor