Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1773        terug naar huwelijken Baarlo             

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1773
 
Baarlo H1773-001   -   08-05-1773/24-05-1773   -   blz. 269 nr. 1/l
8va maj desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum
Sebastianus Janssen et Elisabetha
Smolders quod vigesima quarta
ejusdem mensis in facie Ecclesiae
Coram testibus Theodora Hansen
et Barbara Bouten Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1773-002   -   29-05-1773/09-06-1773   -   blz. 269 nr. 2/l
29 maii desponsati Sunt in ordine
ad matrimonium contrahendum
Ludovicus Janssen et Wendeline
Arets, quod nona junii in facie
Ecclesiae coram me de licentia
adm Rdi Dni A: Cremeren
pastoris contraxerunt coram
testibus Antonio Arets et Be:
atrice Meuvissen
                        qd att: P: Geusen Sac
 
Baarlo H1773-003   -   26-06-1773/08-07-1773   -   blz. 270 nr. 1/l
26 junij desponsati sunti in ordine ad
matrimonium Contrahendum Joannes
Grubben et Margaritha Smets quod
8va julij in facie Ecclesiae Coram
testibus Antonio Smets Jacobo Smets
et Sibilla Grubben Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1773-004   -   30-08-1773/18-11-1773   -   blz. 270 nr. 2/l
30 8bris desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Laurentius
Bouten et Gertrudis Lensen quod decima
octava novembris Coram testibus Reinero
Bouten et Wilhelmina Lenssen in
facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        qd attestor A Cremeren pastor