Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1757        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1757
 
Baarlo H1757-001   -   13-01-1757   -   blz. 255 nr. 2/l
hac 13 januarii contraxerunt ma
trimonium Coram me de Licentia
Rdi Dni pastoris in facie ecclesiae
praeviis tribus bannis Andreas Dors
sers et Joanna Hermans coram tes
tibus Gerardo Dorssers et Gertrude
Huijbers                       qd att: P: Geusen Cap
 
Baarlo H1757-002   -   03-05-1757   -   blz. 255 nr. 3/l
hac 3tia maij Contraxerunt matrimonium
coram me in facie eccliae praevijs tribus
proclamationibus Leonardus Korsten & Adriana
Mechelina Carolina Christina Janssen coram
testibus Andrea Peters & Hendrina Janssen
                                   quod attestor Arn: Aug
                                   van Baerll deservitor
 
Baarlo H1757-003   -   26-07-1757   -   blz. 255 nr. 4/l
hac 26 julij Contraxerunt matrimonium coram
me in facie Eccliae praevijs tribus proclama
=tionibus Petrus Timmermans & Marghareta
Boum testibus Henrico Brunen & Joanna
Geurts              qd attestor
                                   Arn: Aug: van Baerll, deser=
                                   vitor
 
Baarlo H1757-004   -   05-10-1757   -   blz. 256 nr. 1/l
Hac 5 octobris contraxerunt matr[i]
monium in facie ecclesiae praeviis
tribus bannis coram me de licen
tia Rdi Dni pastoris Wilhelmus
Peeters et Dorothea Verbraemhorst
coram testibus Wilhelmo aen de
Meulen et Margareta Verbraem
horst                            qd att: P: Geusen Sac