Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1756        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1756
 
Baarlo H1756-001   -   29-06-1756   -   blz. 254 nr. 3/r
Hac 29 iunij contraxerunt matrimonium
Christianus Lahaij aequis ad scriptum militiae
Statuum Hollandorium & Maria Cath:
Herwech praevijs tribus proclamationibus
coram testibus Petro Bongaets & Adriana
Janssen            qd att Arn: Aug: van Baerll
                                               deservitor
 
Baarlo H1756-002   -   12-10-1756   -   blz. 255 nr. 1/l
Hac 12 8bris Contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae Petrus Janssen & Joanna
Elisabeth Tunnemans praevijs tribus
proclamationibus coram testibus Mathias
Janssen et Maria Catharina Timmer-
:mans               qd attestor Arn: Aug
                                   van Baerle deservitor