Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1750        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1750
 
Baarlo H1750-001   -   08-04-1750   -   blz. 250 nr. 1/l
8 aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae prae
viis tribus bannis Joannes van
der Velden et Anna Christiaens
coram testibus Petro Christiaens
et Joanne Mevissen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-002   -   08-04-1750   -   blz. 250 nr. 2/l
8 aprilis contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae cum dispensatione
in tertio gradu consanguinitatis
praeviis tribus bannis Franciscus
Kessels et Anna Verhaagh coram tes=
tibus Joanne van den Speulhoef
et Jacobo Catelaen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-003   -   09-04-1750   -   blz. 250 nr. 3/l
9 aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Martinus Bongaers
et Willemina Lommers coram tes=
tibus Petro Ceurstjens et Ja=
cobo Catelaen Henr: Gisberts dese:
 
Baarlo H1750-004   -   15-04-1750   -   blz. 250 nr. 4/l
15 Aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Henricus Verhaert et
Johanna van den Broeck coram testi=
bus Gerardo Spee et Gerardo Godefrido Dorssers
                                   [Henr: Gisberts] deservitor
 
Baarlo H1750-005   -   15-04-1750   -   blz. 249 nr. 1/r
15 Aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Petrus Coupmans et
Anna Maria Verbraemhorst coram
testibus Martino Coupmans et Joa=
chimo Verbraemhorst.
                                   Henr: Gisberts
 deservitor
 
Baarlo H1750-006   -   03-06-1750   -   blz. 249 nr. 2/r
3 Junii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Joannes Nisen
et Johanna Jacobs coram
testibus Arnoldo Jacobs et
Jacobo Catelaen
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-007   -   18-06-1750   -   blz. 249 nr. 3/r
18 Junii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Reinerus Jansen
et Henrina Jansen coram tes=
tibus Loef Jansen et Jacobo
Catelaen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-008   -   25-11-1750   -   blz. 249 nr. 4/r
25 9bris contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae cum dispen=
satione in tertia proclamatione
Joannes van de Weem et Catha=
rina Joosten coram testibus
Wilhelmo van de Weem et Wil=
helmo Schaffels.
                                   Henr: Gisberts deservitor