Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1748        terug naar huwelijken Baarlo            

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1748
 
Baarlo H1748-001   -   07-01-1748   -   blz. 248 nr. 3/l
7 Januarii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae previjs tribus bannis
Wilhelmus Jacobs et Anna in gen Noodt
coram testibus Jacobus Jacobs et Theodo=
=rus Wijnandts Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-002   -   04-02-1748   -   blz. 248 nr. 4/l
4 februarii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae previis tri=
bus bannis Gilis van den Broeck
et Sijbilla Guerts coram testibus
Jacobo Bouten et Arnoldo
Burskens. Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-003   -   26-02-1748   -   blz. 247 nr. 1/r
26 februarii contraxerunt matrimonium
in lecto aegritudinis sponsi cum dis=
pensatione tertiae proclamationis
Franciscus Sanders et Theresia Hen=
rickx coram testibus Christiano San=
ders et Wilhelmo Sanders.
                                   Henr: Gisberts deserv:
 
Baarlo H1748-004   -   27-02-1748   -   blz. 247 nr. 2/r
27 februarii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae Wilhel cum dis=
pensatione tertiae proclamationis
Wilhelmus Claessens et Catharina
Goerts Geraets coram testibus Matthiae Holt=
ackers et Petro Jansen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-005   -   05-05-1748   -   blz. 247 nr. 3/r
5 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Henricus Engels et Lucia Hendricks
coram testibus Joae Sanders et Theo=
doro Wijnandts Henr: Gisberts deservi:
 
Baarlo H1748-006   -   05-05-1748   -   blz. 247 nr. 4/r
5 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Joannes Aredts et Elisabheta Sijmes
coram testibus Petro Aredts et
Theodoro Wijnandts.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-007   -   19-05-1748   -   blz. 247 nr. 5/r
19 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Petrus Christianus Stregels
et Joannae Verlinden coram testibus
Wilhelmo Kessels et Theodoro
Wijnandts Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-008   -   25-07-1748   -   blz. 248 nr. 1/r
25 Julii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Christophorus Kessels et Maria Gobbels
coram testibus Francisco Kessels et
Joost Joosten.  Henr: Gisberts deservitor