Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1746        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1746
 
Baarlo H1746-001   -   03-02-1746   -   blz. 246 nr. 3
3tia februarij contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
:siae praevijs tribus bannis Hen
ricus Smits et Cornelia
Beurskens coram testibus
Petro Smits et Jacobo Beurs
:kens
 
Baarlo H1746-002   -   28-04-1746   -   blz. 247 nr. 1/l
28 aprilis Contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Petrus
Wouters et Joanna Weggin
coram testibus Henrico van
:den Schoot et Antonio
Moorren.