Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1744        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1744
 
Baarlo H1744-001   -   11-02-1744   -   blz. 1744 nr. 1
11 feb: contraxerunt [ma]
trimonium in f[acie]
Ecclesiae cum disp[ensa]
tione in tribus b[annis]
Antonius Morren
Maria Gubbels cor[am]
testibus Petro Hol[...]
et Petro op Heijs
 
Baarlo H1744-002   -   12-02-1744   -   blz. 1744 nr. 2
12 feb: contraxer[unt ma]
trimonium in f[acie]
Ecclesiae praevijs [tribus]
bannis Reinerus [Beurs]
kens et Maria [???]
coram testibus J[???]
Beurskens et Jo[??]
Geurts
 
Baarlo H1744-003   -   23-04-1744   -   blz. 1744 nr. 3
23 aprilis contraxeru[nt]
matrimonium in [facie]
Ecclesiae praevijs tri[bus]
bannis Jacobus Seg[ers et]
Helena Sanders cor[am tes]
tibus Petro Cant[ers]
et Petro Janssen
 
Baarlo H1744-004   -   29-04-1744   -   blz. 1744 nr. 4
29 aprilis contraxer[unt]
matrimonium in [facie]
Ecclesiae praevijs t[ribus]
bannis Wilhelmu[s Bon]
=gers et Elizabe[th]
Reiners coram tes[tibus]
Henrico Bongers et [???]
Janssen.
 
Baarlo H1744-005a   -   15-06-1744   -   blz. 1744 nr. 1/r
15 junij
Contraxerunt matrimo
nium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Petrus Berghs et Agnes
Joosten coram testibus Wilhelmo Joos
ten et Christophoro Kes
sels
 
Registrum conjugatorum
inchoatum a mense junio 1744
sub me Joes Michaele Faessen
 
1744
 
Baarlo H1744-005b   -   15-06-1744   -   blz. 245 nr. 1
15: Junij contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praevijs
tribus bannis Petrus Berghs et
Agnes Joosten coram testibus
Wilhelmo Joosten et Chris=
tophoro Kessels
 
Baarlo H1744-006   -   03-09-1744   -   blz. 245 nr. 2
3tia 7bris contraxerunt matri
:monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Wilhel
:mus Smits et Maria Cop=
:mans coram testibus Petro
Copmans et Henrico Smits.