Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1742        terug naar huwelijken Baarlo              

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1742
 
Baarlo H1742-001   -   17-04-1742   -   blz. 1743 nr. 2
17 aprilis contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae Joannes van
Hees et Judith Eliza
beth Ohmen cum dis
=pensatione in tribus
bannis coram testibus
Rdo dno Hermanno
Ohmen sacellano et
Christophoro Kessels.
 
Baarlo H1742-002   -   19-04-1742   -   blz. 1743 nr. 3
19 aprilis contraxerunt
Matrimonium
in facie Ecclesiae cum
dispensatione in ter
tio et quarto affinita
tis gradu collaterali
mixto et sinnem
tribus bannis (cum
dispensatio data facit
13 mensis aprilis re
ver(en)d(issi)mo dno vicario
generali) Joannes Dor
ssers et Petronilla
Timmermans coram
testibus Gerardo Dors-
sers et Anna van Oort
 
Baarlo H1742-003   -   21-07-1742   -   blz. 1743 nr. 4
21 Julij contraxerunt ma
-trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tri
bus Bannis Petrus Rockx
et Catharina aen de Meulen
coram testibus Theodoro
Peters et
 
Baarlo H1742-004   -   24-10-1742   -   blz. 1743 nr. 5  [ kan zijn dat Joannes feitelijk Mathias heet]
24 8bris contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Joannes Naus et Joanna Pe
ters coram testibus Jacobo
Holtackers et Henderina Schrijns
 
Baarlo H1742-005   -   13-11-1742   -   blz. 1743 nr. 1/r
13 9bris contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus ban
nis Joannes Janssen et
Anna Trineckens coram
testibus Petro Janssen et
Catharina Smits.
 
Baarlo H1742-006   -   15-11-1742   -   blz. 1743 nr. 2/r
15 9bris contraxerunt ma
trimonium in facie ..
Ecclesiae praevijs tribus
Bannis Joannes Bongers
et Lucia Henderickze
coram testibus Wilhel
mo Bongers et Theresia
Henderickx