Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1741        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1741
 
Baarlo H1741-001   -   05-02-1741   -   blz. 1741 nr. 1
5ta februarij contraxerunt
matrimonium in facie Ecclesiae praevijs tri-
:bus bannis, Joannes Bongers
et Elizabetha Simons coram
testibus Joanne Adams
et Petronilla Linssen
 
Baarlo H1741-001a   -   06-02-1741   -   blz. 1741 nr. 2
6ta feb contraxerunt matrimo
:nium in facie Ecclesiae de
Kessel me presente et ex
commissione mea coram
Rdo dno pastore in Kessel
per illustris ac generosus
dominus Wilhelmus Fre
dericus Baro D'olne To:
parcha in Baerlo etc
et per illustris ac gene
rosa domicella Theodora
Maria Josepha de Mer=
wijck cum dispensatione
in tribus bannis ab
illustrissimo data 4ta
feb: coram testibus
per illustri ac generoso
domino Wilhelmo Antonio
barone de Merwijck Topar
cha in Kessel etc et per
illustri ac generoso domi
no Lamberto Henrico
Barone D'olne caesareae
custice Maiestatis capita
neo etc
 
Baarlo H1741-002   -   13-02-1741   -   blz. 1741 nr. 3
13 feb contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs duobus bannis et
cum dispensatione in
tertio banno ab amplimo
dno nro decana dato 12
feb Joannes van den Weem
et Anna Sch Schaef
fels coram testibus Cas
paro van den Weem et
Martino Bongers
 
Baarlo H1741-003   -   08-03-1741   -   blz. 1741 nr. 4
8ta Martij contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
=siae cum dispensatione
in tribus bannis et tem
pore clauso Joannes Smits
et Joanne Niersmans
coram testibus Wilhel
mo Smits et Petro Smits.
 
[dan volgt een doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   11-03-1741   -   blz. 1741 nr. 5]
 
Baarlo H1741-004   -   08-04-1741   -   blz. 1741 nr. 6
8va aprilis contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae sine tribus bannis
et tempore clauso ex com
missione illustrissimi
dni nri Episcopi R(u)r(mun)densis data
die quarta aprilis Joan=
=nis Franciscus Horens
et Anna Maria Debus
coram testibus Henrico
Opheijs et Arnoldo Ver
haegh
 
Baarlo H1741-005   -   05-05-1741   -   blz. 1741 nr. 7
5ta maij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae Joost Verhaert
et Petronilla Hendrickx
praevijs tribus bannis
coram testibus Gerardo
Spee et Agnete Verhaert
 
Baarlo H1741-006   -   24-06-1741   -   blz. 1743 nr. 1
24 Junij contraxerunt
matrimonium in facie
ecclesiae cum dispensatio
ne in tribus bannis
Martinus Engels et
Catharina Peters coram
testibus Henrico Bon=
gers et Henrico Op Heis