Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1740        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1740
 
Baarlo H1740-001   -   03-05-1740   -   blz. 1738 nr. 5
3tia Maij contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
Antonius Holtackers et Ber-
tien van Lier praevijs tribus
bannis coram testibus Andreas
Joosten et Petro Holtackers
 
Baarlo H1740-002   -   05-05-1740   -   blz. 1738 nr. 1/r
5ta Maij contraxerunt ma
:trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Petrus aen de Heij et
Anna Wijnen coram
testibus Laurentio aen
de Heij et Joanne Dec
=kers.
 
Baarlo H1740-002   -   05-05-1740   -   blz. 1738 nr. 2/r
26 Maij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joannes Hermes
et Joanna ingen Noot
coram testibus Leonar
do Sanders et Petronilla
ingen Noot.
 
Baarlo H1740-003   -   09-06-1740   -   blz. 1738 nr. 3/r
9 Junij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joannes van Hees
et Theresia Kessels
coram testibus Fran
cisco Kessels et Joan=
ne Smits
 
Baarlo H1740-004   -   21-08-1740   -   blz. 1738 nr. 4/r
21 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Joannes Staeckx et Agnes
Henderickx coram testibus
Henrico op Heijs et Engel
berto Faessen.
 
Baarlo H1740-005   -   18-09-1740   -   blz. 1738 nr. 5/r
18 7bris contraxerunt
Matrimonium in facie
Ecclesiae Joe aen den Meulen et Catharina Sanders
cum dispensatione
in 3tio et 4to gradu colla
teralis consanguinitatis
mixtus simne et in Baro
nis ut patet de dicta
dispensatione ab illustmi
14 7bris data coram testi
bus Theodoro Peters et
Christiano Sanders.