Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1736        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1736
 
Baarlo H1736-001   -   28-01-1736   -   blz. 1735 nr. 6/r
28 Januarij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis Henricus
Timmermans et Wilhelm
ina Janssen coram testibus
Joanne vanden Schoot et
Cornelio Jois .....
 
Baarlo H1736-002   -   23-08-1736   -   blz. 1737 nr. 1
23 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Eccles:
cum dispensatione in tribus
bannis Wilhelmus Claesen
et Maria Kessels coram
testibus Joanne Claessen
et Nicolao Hendrickx