Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1735        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1735
 
Baarlo H1735-001   -   04-03-1734   -   blz. 1733 nr. 1/r
6 februarij contraxerunt matri
monium cum dispensatione in
tribus bannis in ... capella
Castrensi in Venlo per Illustris ac ge-
=nerosus dominus Joanne Wer=
nerus Baro de Francken
dns in Ercklens et dnus Elste(d)en ...
ordinis militaris generalissimo SS: etiam
..etij St Lazari Eg.tes .... lectoris
...... Equitum Reijnerus Courbis
De la Tourn et T...rs ............. .........
La tour Serenisma ??? Hufsbaeren
=sis camaravicus et consiliarius ?????
et Maria Johanna Theresia baronessa
de ..... et de consd..........
............................. cum ....
................ et testibus.......
Everts Alberti Barone de .....
imes ...................................
...........................................
...........................................
...........................................
[AD: zeer slecht afgedrukt, dus onleesbaar, wellicht later via
 foto's van originele boek, kunnen we dit aanvullen]
 
Baarlo H1735-002   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 1
12 aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae cum
dispensatione in tribus bannis
et Tempore clauso Mathias
Holtackers et Joanne Schaef
fels coram testibus Joanne
Holtackers et Jacobo Holtackers
 
Baarlo H1735-003   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 2
eodem die contraxerunt ma=
trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis et tempore clauso
Joannes Deckers et Catharina
Wijnen coram testibus Hen
rico Bongers Anna Wijnen et
Henrico Opheijs.
 
Baarlo H1735-004   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 3
eodem die contraxerunt ma
trimonium in facie ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis et tempore clauso
Mathias Ewals et Digna
Wijnen coram testibus
Andrea Driessen et Joane
Derrickze
 
Baarlo H1735-005   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 4
item eodem die contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
siae cum dispensatione
in tribus bannis et tempore
clauso Gerardus Loeven et
Petronella Bongers coram
testibus Martino Bongers
et Antonio Daemen.
 
Baarlo H1735-006   -   17-04-1735   -   blz. 1735 nr. 5
17 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis Henricus vanden
Schoot et Cornelia Gerarts
coram testibus Gerardo Peters
et Joanne Wecken
 
Baarlo H1735-007   -   19-04-1735   -   blz. 1735 nr. 6
19 aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in duobus
bannis Joannes Engels et
Maria Linssen coram testibus
Joanne Hendericks et Henricus op Heisz
 
Baarlo H1735-008   -   15-06-1735   -   blz. 1735 nr. 1/r
15 Junij contraxerunt ma=
trimonium in facie praevijs
duobus bannis et cum dispen
satione Rdi dni decani
in tertio Godefridus Lenerts
et Ida Hendrickx coram
testibus Bernaardo Janssen
et Leonardo Verhaert
 
Baarlo H1735-009   -   20-06-1735   -   blz. 1735 nr. 2/r
20 Junij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis Antonius
Daemen et Anna op den
Graeff coram testibus
Wilhelmo Smits et Petro
Daemen
 
Baarlo H1735-010   -   28-08-1735   -   blz. 1735 nr. 3/r
28 augusti contraxerunt ma=
trimonium in facie Eccle=
:siae praevijs tribus Bannis
Andreas Driessen et Sibilla
Trinekes coram testibus
Arnolda Trinekes et Joanne
Janssen
 
Baarlo H1735-011   -   26-10-1735   -   blz. 1735 nr. 4/r
26 8bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Win-
ant Coenen et Helena
Janssen coram testibus Frits
Linskens et Sophia Janssen
 
Baarlo H1735-012   -   05-11-1735   -   blz. 1735 nr. 5/r
5 9bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Andre
as Driessen et Johanna van Lier
coram testibus Mathia Driessen
et Beatrice van Lier.