Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1734        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1734
 
Baarlo H1734-001   -   21-01-1734   -   blz. 1733 nr. 7
21 Januarij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joes Hermans
et Mariae Bongers
coram testibus Joe Bongers
et Faes Hermans et
Andrea Janssen.
 
Baarlo H1734-002   -   04-03-1734   -   blz. 1733 nr. 1/r
4ta Martij contraxerunt ma=
=trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in quarto
gradu consanguinitatis aequali
etc et in duobus bannis.
Martinus Bongers et Corne
lia Bongers coram testibus
Wilhelmo Bongers et Henrico
op Heijs.
 
Baarlo H1734-003   -   01-06-1734   -   blz. 1733 nr. 2/r
1 Junij Contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praevijs
tribus bannis Andreas Bolten
et Wilhelmina vander=
Schoot coram testibus
Joanne Trinekens et
Leonardo Verhaert.
 
Baarlo H1734-004   -   17-08-1734   -   blz. 1733 nr. 3/r
17 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Herman
nus Janssen et Maria Claes=
sen coram testibus Theodoro
Beurskens et Joanne Janssen.
 
Baarlo H1734-005   -   24-11-1734   -   blz. 1733 nr. 4/r
24 9bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Edmon
dus Meewissen et Alde
gondis vander Velden coram
testibus Joanne Meuwissen
et Lamberto Mathia Holtackers