Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1730        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1730
 
Baarlo H1730-001   -   09-02-1730   -   blz. 1728 nr. 7/r
9 februarii contraxerunt
matrimonium in facie
Eccliae praeviis 3 bannis
Joes Arets et Henderica
Willems coram testibus
Henrico op Heijs et Joan-
ne Fleurkens
 
Baarlo H1730-002   -   20-04-1730   -   blz. 1730 nr. 1
20 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praeviis tribus bannis
Mathias Janssen et
Wilhelmina van de S
Schoot coram testibus
Henrico Thijsen et Gerardo
van den Schoot.
 
Baarlo H1730-003   -   03-05-1730   -   blz. 1730 nr. 2
3 Maii contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae
cum dispensatione in 3
bannis Gerardus van den
Speulhof ex Horst et Anna
Kessels ex Baerlo coram
testibus Joanne aen Meulen
et Wilhelmo Kessels
 
Baarlo H1730-004   -   07-05-1730   -   blz. 1730 nr. 3
7 Maii contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
praeviis 3 proclamaonibus
Arnoldus Trinekes et Ma-
ria Reijners coram tes-
tibus Joe Arn: Trinekes
et Henrico van Lier.
 
Baarlo H1730-005   -   20-05-1730   -   blz. 1730 nr. 4
20 Mai contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae
factis 2bus proclamatio
nibus cum dispensatione
Rd decani in tertia Petrus
Janssen et Johanna van
Mill coram testibus
Wilhelmo Brummels et
Mechtilde van Mill.
 
Baarlo H1730-006   -   26-07-1730   -   blz. 1730 nr. 5
26 Julij contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Lamber
tus Peters et Petronilla
Jacobs coram testibus
Jacobo Peters et Jacobo
Meurs.
 
Baarlo H1730-007   -   28-07-1730   -   blz. 1730 nr. 6
28 Julij contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Joachim
Hendrickx et Helena Graven
dijck ex commissione Illus-
trissimi coram testibus
Joe Beurskes et Joe Dani
els.
 
Baarlo H1730-008   -   02-11-1730   -   blz. 1730 nr. 1/r
2 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Willem Canters et Maria Deckrae[....]
coram testibus Henrico op Heij[s]
et Petro Canters.