Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1728        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1728
 
Baarlo H1728-001   -   10-02-1728   -   blz. 1724 nr. 7/r
10 feb: contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Marten Coop
mans et Elijsabeth Bongers
coram testibus Joanne Bon-
gers et Jacobo Coopmans
 
Baarlo H1728-002   -   08-04-1728   -   blz. 1724 nr. 8/r
octava Aprilis contraxerunt
matrimonium in facie Eccliae prae
viis 3 bannis Joes Dorssers
et Maria Bouten coram testibus
Jacobo Coopmans et Joe Beurs
kes
 
Baarlo H1728-003   -   08-04-1728   -   blz. 1728 nr. 1
eodem die contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Wilhelmus
Janssens et Agnis Corstiens
coram testibus Jacobo Coop
mans et Joanne Beurskes
 
Baarlo H1728-004   -   14-04-1728   -   blz. 1728 nr. 2
14 aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
coram testibus Joanne
inden ?????? et Helena Beurskens
ex commissione pastoris
J M Faessen Sacellanus
[AD: zeer slecht afgedrukt, dus onleesbaar, wellicht later via
 foto's van originele boek, kunnen we dit aanvullen]
 
Baarlo H1728-005   -   15-06-1728   -   blz. 1728 nr. 3
15 Junij contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Arnoldus
Bisschops ex Houtem et
Elijsebeth Trinekes coram
testibus Joanne Beurs
kes et Mathiae Geurts
 
Baarlo H1728-006   -   03-08-1728   -   blz. 1728 nr. 4
3 augusti contraxerunt matri
=monium in facie ecclesiae cum
dispensatione in tribus ban=
nis, Wilhelmus Faessen et
Anna Keurstiens coram
testibus Joanne Ohmen
et Wilhelmo Keurstiens
ex Commissione Rdi dni
pastoris Joes Michel Faessen
sacellanus
 
Baarlo H1728-007   -   12-09-1728   -   blz. 1728 nr. 5
12 7bris contraxerunt matri
monium in facie Eccliae prae
viis 3 bannis Joannes Coop-
mans et Maria Kessels coram
testibus Joanne aen Meulen
et Petro Coopmans.
 
Baarlo H1728-008   -   ?8-11-1728   -   blz. 1728 nr. 6
?8 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Petrus van de Weem
et Joanna Peters coram
testibus Gerardo Peters
et Joanne Willems.