Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1726        terug naar huwelijken Baarlo            

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1726
 
Baarlo H1726-001   -   24-01-1726   -   blz. 1724 nr. 4
24 Jan: contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
Petrus Bavier et Joanna
Hermes coram testibus
Joe Spee et Joe Beurskes
praeviis 3 bannis.
 
Baarlo H1726-002   -   31-01-1726   -   blz. 1724 nr. 5
31 Jan: contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Jochim Deenen et Johanna
Verboket coram testibus Joe
Beurskes et Gerardus Peters.
 
Baarlo H1726-003   -   02-05-1726   -   blz. 1724 nr. 6
2 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 ban-
nis Joes Janssen et Maria Spee
coram testibus Mathia Jansen
et Joanne Spee.
 
Baarlo H1726-004   -   08-05-1726   -   blz. 1724 nr. 7
octava Maii contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae pviis
tribus bannis Christophorus
Dorssers et Maria Driessens
coram testibus Sebastiano Dries
sens et Mathia Driessens
 
Baarlo H1726-005   -   08-05-1726   -   blz. 1724 nr. 8
Item Henricus Goemans et
Anna Schaefels coram testibus
Mathia Schaefels et Wilhelmo
Engels.
 
Baarlo H1726-006   -   12-05-1726   -   blz. 1724 nr. 9
12 Maii contraxerunt matrim:
in facie Ecclesia pviis 3
bannis Petrus Smets et Elij
sabetha [niets ingevuld] coram testibus Ja-
cobo Smets et Joanne Beurskes
 
Baarlo H1726-007   -   24-09-1726   -   blz. 1724 nr. 1/r
24 7bris contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Hubertus Faessen et Margarita
Sanders coram testibus Joanne
Beurskes et Paulo Sanders.
 
Baarlo H1726-008   -   15-10-1726   -   blz. 1724 nr. 2/r
15 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae cum dispen-
satione in tribus bannis Dns:
Petrus Swaeck praetor in
Baerlo et Domicella Joanna
Elisabeth Duijckers Venlonen
sis coram testibus Rdo dno
Joe Michaele Faessen sacellano
et N. Tol.
 
Baarlo H1726-009   -   16-10-1726   -   blz. 1724 nr. 3/r
16 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis tribus
bannis Joes Beurkes et Anna
Sophia Gravendijck coram
testibus Judoco Roefs et Elisa-
betha Geurts.