Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1721        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1721
 
Baarlo H1721-001   -   25-05-1721   -   blz. 1721 nr. 1
25 Maii contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Godefridus
Janssens et Willemke Wijnen
coram testibus Wilhelmo
Slots et Godefrido Wijnen
 
Baarlo H1721-002   -   01-10-1721   -   blz. 1721 nr. 2
1 octob: contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3 ban-
nis Willem Heldens et Marga
rita Lenerts coram testibus
Joe Bongers et Arn: Corstiens
 
Baarlo H1721-003   -   08-10-1721   -   blz. 1721 nr. 3
octava octobris contraxerunt
matrim: in facie Ecclesiae
pviis 3 bannis Sander Sanders
et Lijsbeth Heldens coram
testibus Leonardo Sanders
et Ludovico Engels.
 
Baarlo H1721-004   -   11-10-1721   -   blz. 1721 nr. 4
11 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Arnoldus Corstiens et Barbara
van Kessel coram testibus Her
manno Verbraemhorst et Wil
helmo Corstiens.