Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1707        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            1707
 
Baarlo H1707-001   -    03-03-1707   -   blz. 141 nr. 4
3 Martii contraxerunt matri-
monium in facie ecclesiae
Jo(ann)is Janssens et Willemke
Jacobs testes Joachim
Beurskens et Simon op
Linsbergh.
 
Baarlo H1707-002   -    06-05-1707   -   blz. 141 nr. 5
6 Maij contraxerunt matri-
monium in facie ecclesiae
Joachim Schaefels et
Catharina Goossen testes
Rdus Dns Theodorus Loven
et D. Sonnavil.
 
Baarlo H1707-003   -    20-06-1707   -   blz. 141 nr. 6
20 Junij contraxerunt matri-
monium in facie eccl(es)iae
Petrus van Wees et Petro-
nella van der Schoot testes
Jo(ann)es van de Schoot et
Jo(ann)es Gielen.
 
Baarlo H1707-004   -    11-08-1707   -   blz. 141 nr. 7
11 Augusti contraxerunt matri-
monium in facie eccl(es)iae
Leonardus Verbongh et Ca-
tharina Janssen cum dispen-
s(at)ione Illmi ac Revmi episcopi
Rurem. in 3tio et 4to gradu
mixto consanguinitatis
testes Willem Verbongh
et Jan Peters.
 
Baarlo H1707-005   -    09-11-1707   -   blz. 141 nr. 8
9 Novembris contraxerunt
matrimonium in facie
eccl(es)iae Tilmannus Dierickx
et Petronilla Gijsberts
cum dispens(at)ione in 3 bannis
testes Jo(ann)es Peters et Petrus
Verhart.
 
Baarlo H1707-006   -    26-11-1707   -   blz. 141 nr. 9
26 9bris contraxerunt matrim(onium)
in facie eccl(es)iae Paulus
Verhart et Jenneke Peters
testes Jo(ann)es Peters et Petrus
Peters.