Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1692        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            1692
 
Baarlo H1692-001   -    11-01-1692   -   blz. 133 nr. 7
11 Januarii
Matrimonio iuncti
sunt Joannes Henricus
Bongaerts et Margarita
Verbocket dicta int Munster
cum dispensatione Illmi et
Rmi Dni Episcopi (nos)tri in
3tio et quarto c(onsan)guinitatis
gradu mixt(tu testes) erant
Goswinus v(anden) Schaffelt
et Wilhelmus Joosten et alii.
 
Baarlo H1692-002   -    29-04-1692   -   blz. 133 nr. 8
29 Aprilis
Matrimonio iuncti
sunt Godefridus Geurts et
Godefrida Driessen testes erant
Joannes aen de Koesdonck
et Joannes aengen Kijen
 
Baarlo H1692-003   -    15-06-1692   -   blz. 133 nr. 9
15 Junii
Matrimonio iuncti sunt
Michael Holtacker et
Catharina Joosten testes erant
Lambertus Holtacker et Ar-
noldus Bongaerts