Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1667        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Ao 1667
Baarlo H1667-001   -    15-01-1667   -   blz. 123 nr. 2
15 Januarij
Contraxerunt
matrimonium Henricus
Verolimeulen et
Maria Beurskens
coram testibus
Servatij Verolimeulen
et Joan(n)is Beurskens
 
Baarlo H1667-002   -    18-01-1667   -   blz. 123 nr. 3
            18 Januarij
Contraxerunt matrimonium
coram me et testibus Joannes
Bongaerts filius Jo(ann)is aen geen
Kerck Veronica Meiers ex
Doesborgh testes Stinken in
den Bongart & Jan aen geen Kerk
 
Baarlo H1667-003   -    21-02-1667   -   blz. 123 nr. 4
21 fb
Contraxerunt matrimonium
Christianus Billekens et
Aleidis Jansen coram
testibus Dae..r de Broer
Joannes Wolters
 
Baarlo H1667-004   -    12-05-1667   -   blz. 123 nr. 5
12 Maij
Contraxerunt matrimonium
Sijmon Josten et Maria
Beurskens coram testibus
Joannes Wouters Theodori
Beurskens
 
Baarlo H1667-005   -    13-10-1667   -   blz. 123 nr. 6
13 octo
Contraxerunt matrimonium
Henricus aen geen Eijnt
et Maria Smets coram
testibus Joanni Lijnsen
Guilielmo in geen Munster