Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1666        terug naar huwelijken Baarlo        

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            1666
Baarlo H1666-001   -    04-03-1666   -   blz. 122 nr. 5
            4 Martij
Matrimonium contraxerunt
Henricus Bongaerts et
Petronillae aen geen Berck
coram testibus Andreae aen
geen Eijnde et Petro Bongart
 
Baarlo H1666-002   -    17-08-1666   -   blz. 122 nr. 6
            17 Aug.
Contraxerunt matrimonium
Jacobus Heldens ex Bre et
Maria in geen Boomgaert coram
me et testibus Augustino
Pont ex Bre et Joan(n)i in
geen Bongaert ex Barlo
 
Baarlo H1666-003   -    20-10-1666   -   blz. 123 nr. 1
20 octb
Contraxerunt
matrimonium Judocus
Snellen et Mergrita aen
gen Heij coram testibus
Adriano Snellen ex Bre et
Joan(n)i aen geen Hei ex Barlo