Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1661        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo H1661-001   -    17-02-1661   -   blz. 118 nr. 4
            17 febr
Matrimonium contraxerunt
Cornelius Verbongh et Maria van
Enckenvort testibus Wilhelmo
Verbongh et Reijnero van Encken
vort
 
Baarlo H1661-002   -    20-02-1661   -   blz. 118 nr. 5
            20 Febr
Matrimonium contraxerunt
Arnoldus Gribben et Petronella
Linssen testibus Petro opden
Wenrick et Joanne Enckevort
 
Baarlo H1661-003   -    22-02-1661   -   blz. 118 nr. 6
            22 februarij
Matrimonium contraxerunt
Tilmannus Smeets et Helena
op Heijs testibus Wilhelmo Smeets
et Joanne aen gen Heij
 
Baarlo H1661-004   -    26-02-1661   -   blz. 118 nr. 7
            26a februarij
Matrimonium contraxerunt
Petrus Ketelbeuter et Cunera
Stevens testibus Rd Dno Henricus
Haefmans vicario et Severus Engels
custode.
 
Baarlo H1661-005   -    05-10-1661   -   blz. 118 nr. 8
            5 octobris
Matrimonium contraxerunt
Johannes Burskens et Catharina
Dorenbosch coram testibus Her
mano Dorrenbosch et Reijnero
Burskens.
 
Baarlo H1661-006   -    29-10-1661   -   blz. 119 nr. 1
            29 Octobris
Matrimonium contraxerunt
Arnoldus Dorrenbosch et
Maria Zijben coram testibus
Hermano Dorrenbosch et
Godefrido Zijben.
 
Baarlo H1661-007   -    28-11-1661   -   blz. 119 nr. 2
            28 Novembris
Matrimonium contraxerunt
Johannes Johannis et Johanna
ex Kessel coram testibus Petro
Johannis et Cornelia ingen Heel.