Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1655        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo H1655-001   -    14-04-1655   -   blz. 115 nr. 5
            14 Aprilis
Matrimonij jugo colla
subdiderunt Jo(ann)es ingen Noot
et Barta van Monokijen
coram testibus Leonardo
van Monokijen et Paulo
ingen Noot.
 
Baarlo H1655-002   -    16-07-1655   -   blz. 115 nr. 6
            16 Julij
Matrimoniu(m) contraxeru(n)t Phi-
lipus lippus filius Andreae
Smit et Barbara filia Godefridi
Camp coram testibus Hein Ver-
bockelt et M. Zeetz custode.
 
Baarlo H1655-003   -    12-09-1655   -   blz. 115 nr. 7
            12 Septembr.
Matrimoniu(m) inieru(n)t Henricus
Spee filius Godefridi Spee et
Maria filia Jo(ann)is Trinikes cora(m)
testibus Servatio Spee et Godefrido Trinikes
 
Baarlo H1655-004   -    21-10-1655   -   blz. 115 nr. 8
            21 octobr.
Matrimonij jugo colla subdi-
deru(n)t Petrus filius Henrici
Timmerma(n)s et Anna filia
Andreae Overlach coram testi-
bus Wilhelmo angen Hei et
Henrico Timmermans
 
Baarlo H1655-005   -    24-11-1655   -   blz. 116 nr. 1
            24 Novemb.
Matrimonium contraxe-
runt Petrus filius Wil-
helmi Joosten et Catharina
filia Herman(n)i Dorrenbois
cora(m) testibus Arnoldo
Dorrenbois et Gerhardo Schaffelt
 
Baarlo H1655-006   -    28-11-1655   -   blz. 116 nr. 2
            28 Novemb.
Matrimonialiter copulati sunt
Jacobus filius Conradi Aldevort
et Getrudis filia Ties Verbongh
praesentibus Gudefrido opt Loo
et Wilhelmo inden Bongardt