Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1653        terug naar huwelijken Baarlo     

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo H1653-001   -    12-02-1653   -   blz. 114 nr. 4
            A 1653            12 febr
Copulant(u)r Jacobus filius The-
odori van Groot Raij et
Catharina filia Gaert Stockm-
mis, coram testibus Petro Sto-
kmis et Petro Kummeren
 
Baarlo H1653-002   -    13-02-1653   -   blz. 114 nr. 5
            13 februarij
Matrimonialiter Petrus filius
Jo(ann)is Burskens et Catharina filia
Thijsken van Kessel co(ram)
Godefrido ing(en) Vussensael [Vussenhoel]
et Wille(m) Hanssen
 
Baarlo H1653-003   -    22-02-1653   -   blz. 114 nr. 6
          22 febru.
Co(n)trahu(n)t matrim(onium) ... Petrus filius
Leonardi Schmitz et Joana Henrica
filia Joan(nis) [....] testibus
Arnoldi Smitz
 
Baarlo H1653-004   -    22-02-1653   -   blz. 114 nr. 7
            Eodem die
Copula(n)t(ur) Jo(ann)es filius Henrici van
Homber et Beatrix filia Leonardi
Schmitz, coram testibus Adriano Smits
et Petro Bruskes?
 
Baarlo H1653-005   -    13-09-1653   -   blz. 114 nr. 8
            13 Septemb.
Matrimoniu(m) contraxeru(n)t Godefridus
filius Jo(ann)is Trinik(ens) et Sibilla filia
Wilhelmi We(ndr)ichs cora(m) testibus
Henrico Staldick et Petro Wendrichs