Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1648        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            Ao 1648
Baarlo H1648-001    -    29-01-1648   -   blz. 110 nr. 1
            29 Januarij
Matrimoni(a)liter copulantur
Alexander Sanders ex Calden-
kercken et Antonia SpeŽ, coram
Wilhelmo Verboeckels et Godefrido
SpeŽ, tanqua(m) testibus.
 
Baarlo H1648-002    -    19-02-1648   -   blz. 110 nr. 2
            19 Febru
Matrimoniu(m) co(n)trahu(n)t Petrus
Schmitz et Joanna ahngen Di-
penbroeck, coram testibus
Godefrido opt LŲo, et Arnoldo
Schmitz fr(atr)e.
 
Baarlo H1648-003    -    22-05-1648   -   blz. 110 nr. 3
            22 Maij
Matrimoniali vinculo co(n)necta(n)tur
Petrus filius Henrici Cass et
Cunigu(n)dis filia Wilhelmi Steve(n)s
uterque ex Kessel cora(m) testibus
Joanne opgen Haaff et Stephano
Bilien.
 
Baarlo H1648-004    -    22-05-1648   -   blz. 110 nr. 4
            Eodem die
Coniugunt(u)r Godefridus filius
Jo(ann)is Jelis, et Aleidis filia Jacobi
Schutz, coram testibus iam ante
dictis.
 
Baarlo H1648-005    -    09-06-1648   -   blz. 110 nr. 5
            9 Junij
Matrimonij jugo colla subdu(n)t
Leonardus filius Jo(ann)is op Monokijen
et Wendelina Wilhelmi Ver-
boeckel filia coram testibus
utriusque pare(n)tibus et alijs quam
pluriorum.
 
Baarlo H1648-006    -    14-07-1648   -   blz. 111 nr. 1
            14 Julij
Matrimoniu(m) celebraru(n)t Wil-
helmus, filius Theodori Tu(m)merma(n)s
et Catharina filia Matthiae Verbongh cora(m) testibus, Joa(n)ne
Schroers, et Matthiae Joosten.
 
Baarlo H1648-007    -    15-08-1648   -   blz. 111 nr. 2
            15 Aug
Matrimoniu(m) contrahunt Petrus
Opheijsz et Catharina Perzet
sive Perset, cora(m) testibus frater
eius Henrico et Henrico Welles