Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1642        terug naar huwelijken Baarlo        04-03-2009      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            A 1642
Baarlo H1642-001    -    26-02-1642   -   blz. 105 nr. 1
            26 Febr.
Matrimoniu(m) contrahunt Gerhardus
filius Simonis Joesten et Anna
filia Gisberti Passers, coram
testibus Wilhelmo ahngen Heij
et Joanne inden Bongardt.
 
Baarlo H1642-002    -    27-02-1642   -   blz. 105 nr. 2
            27 Febr.
Matrimonij jugo colla subdunt
Alardus filius Jo(ann)is Brugges et
Anna filia Leonardi Verboechorst
praesentibus Henrico Graeff et
Wilhelmo Verboechelt
 
[AD: dan volgt twee doorgehaalde doopvermeldingen in trouwboek,
    deze 2 worden als extra aldaar opgenomen vanwege afwijkingen]
 
Baarlo H1642-003    -    24-10-1642   -   blz. 105 nr. 5
            24 octob
Matrimoniu(m) ineunt Jo(ann)es Burskes
et Mechtildis van Gulick, coram
testibus Lijdgen Wolters et
Gisberto Cupers
 
            A 1642
Baarlo H1642-004    -    05-11-1642   -   blz. 106 nr. 1
            5 Novemb
Matrimonialiter copulantur
Wilhelmus Schmitz et Aleidis
Streipers, p(rae)sentibus Jo(ann)e inden
Bongard et Petro inge(n) Fuckert.