Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1640        terug naar huwelijken Baarlo        04-03-2009      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            A 1640
Baarlo H1640-001    -    14-02-1640   -   blz. 104 nr. 1
            14 Febru.
Matrimonialiter copulati
sunt, Reinerus filius Petri
Schroers et Judith filia An-
tonij vangen Dipenbruch
coram testibus Matthia
Joosten et Henrico Cremer.
 
Baarlo H1640-002    -    19-03-1640   -   blz. 104 nr. 2
            19 Mart
Colla matrimonij jugo
subeunt Reinerus filius Martini
Boerskes et Anna Joachimi Mertz
filia, praesentibus ab utraque parte
parentibus.
 
Baarlo H1640-003    -    23-07-1640   -   blz. 104 nr. 3
            23 Julij
Matrimoniu(m) ineunt Arnoldus filius
Joannis opgen Rijdts Tegulensis et
Maria Arnoldi Gossens filia, cora(m)
testibus Matthia Cupers et Goswino
Gossens.
 
Baarlo H1640-004    -    28-09-1640   -   blz. 104 nr. 4
            28 Septem
Copulantur Bartholdus fi-
lius Pauli vangen Haaff et Mar-
gerita filia Laurentij van den
Busacker, praesentibus Matthia
Joosten en Zacharia Ingels
 
Baarlo H1640-005    -    00-10-1640   -   blz. 104 nr. 5
            In octobri
Matrimoniu(m) ineunt Goswinus
filius Theodori Willnidis de Leut
et Gertrudis filia Georgij
Duven, coram testibus Petro
Duven et Zacharia Ingels.