Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1634        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo H1634-001    -    15-02-1634   -   blz. 100 nr. 1
A 1634 die 15
            Febru
Matrimonium in Dno
contraxeru(n)t Jo(ann)es filius
Leonardi Sanders ex Bree
et Petronilla filia Hen-
rici inger Haer, coram
testibus Gerit van Gribben
und Hansz van Loeven
 
Baarlo H1634-002    -    15-02-1634   -   blz. 100 nr. 2
            Eodem die
Matrimonialiter copulati
sunt Petrus Filius Jo(ann)es op
Heijs et Helena filia La(m)-
berti Follinx praesentibus
Michael op gen Steill
und Wilm opgen Steill
 
Baarlo H1634-003    -    16-03-1634   -   blz. 100 nr. 3
            16 Martij
........................................
...................... Auctori-
tate Episcopali interveniente
matrimonialiter copulati sunt
Henricus filius Petri inge Tijsz
et Mechtildis ........ filia
Jo(ann)is op Heijsz, p(rae)sentibus Petro op Heijsz
et Severo Ingelen.
 
Baarlo H1634-004    -    21-04-1634   -   blz. 100 nr. 4
            21 Aprilis
Matrimoniu(m) contraxerunt
generosi, Godefridus Nerp-
raedt et Anna ab Horst
coram testibus Conrado ab
Horst et Godefrido
Ruffert
 
Baarlo H1634-005    -    10-08-1634   -   blz. 100 nr. 5
            10 Augusti
Matrimonio iungu(n)t(u)r Wil-
helmus ahngen Heij filius Jo(ann)is
ahngen Heij et Maria filia
Leonardi ingen Dunck cora(m)
utroque pare(n)te etc.
 
Baarlo H1634-006    -    26-08-1634   -   blz. 100 nr. 6
            26 August
Matrimonialiter hodie co-
pulant(u)r Adrianus filus
Jacobi Gebelen et Elisa-
beth filia Marcelli ahn-
gen Ahnstont cora(m) testibus
Matthia Josten et Lamberto
ahngen Ahnstont
 
Baarlo H1634-007    -    29-08-1634   -   blz. 100 nr. 7
            29 August
Matrimoniu(m) introant Antonius
filius Theodori Smitz et Maria
filia Everhardi Wilhelmi Dor-
nensis, praesentibus Theodoro Schmitz
et Matthiae Joesten
 
Baarlo H1634-008    -    11-11-1634   -   blz. 101 nr. 1
            11 Novemb.
Matrimoniu(m) ineunt Joannes
filius Antonij Tum(m)ermans et
Windelina ingen Daem praesen-
tibus Matthia Joesten et Jo(ann)e
Verbongh.
 
Baarlo H1634-009    -    02-12-1634   -   blz. 101 nr. 2
            2 dece(m)bris
Matrimoniu)m) contraxu(n)t
Joannes Verbongh filius
Cornelij Verbongh et Anna
Stax filia Petri Stax
praesentibus generosi
nobili Henrico Laer
et Matthia Joesten