Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1633        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            A 1633
Baarlo H1633-001    -    01-02-1633   -   blz. 99 nr. 1
            1 Febru.
Matrimoniali vinculo
copulati sunt Joannes filius
Petrus Stax et Marga-
rita filia Wilhelmi
opgen Hulsert praesen-
tibus Mattthia Jodoci et
Lamberto Verbongh.
 
Baarlo H1633-002    -    00-00-1633   -   blz. 99 nr. 2
            Anno 1633
Matrimonio iuncti sunt Joannes
in gen Bongardt filius Jo(ann)is in
gen Bongardt et Maria Poeijn
ex Walbeck praesentibus Wilhel-
mo in gen Bongardt et Wilhelmo
Verboekelt.
 
            Anno 1633
Baarlo H1633-003    -    30-09-1633   -   blz. 99 nr. 3
            30 septemb
Matrimonialiter copulati sunt
Joannes Heijn Veroelijmoelen
sohn unde Leijsbeta Lijenaerts
van Meijel dochter praesentibus
Martino et Christiaan Veroelij-
meulens.
 
Baarlo H1633-004    -    21-11-1633   -   blz. 99 nr. 4
            21 novemb
Matrimoniu(m) contraxerunt
Dionijsius filius Georgij Du-
ven et Henrica filia Wil-
helmi Burskens coram testibus
Johanne ahngen Schaffelt et
Petro Duven.